آوریل 2, 2019

  امنیت و اعتراض به فیلم

  زمانی حوادث طبیعی ناشناخته‌ترین رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی در زندگی انسان بوده‌اند. ولی امروزه، شاید تعاملات و مناسبات دنیای انسانی را…
  آوریل 2, 2019

  چندگانگی امنیت؛ امنیت ملی، عمومی و امنیت اجتماعی

  موضوع این مقاله تحلیل مفهوم امنیت اجتماعی است. هدف مقاله به دست دادن تحلیلی جامعه شناسی از امنیت اجتماعی همراه…
  مارس 20, 2019

  امنیت اجتماعی؛ «برخورداری از تکیه گاه»: ضرورت بازشناسی «جنبه های به جا مانده» در امنیت اجتماعی

  وقتی سخن از امنیت به میان می آید، بلافاصله در ذهن خطر و تهدید تداعی می شود. هم نشینی امنیت…
  مارس 20, 2019

  امنیت خاورمیانه: زمان «گفتگو» سپری شده است

  سال‌ها بود که اخبار اصلی خاورمیانه به جنگ و جدال میان فلسطین و اسرائیل اختصاص داشت. اما چند سالی است…
  مارس 20, 2019

  دانشگاهیان؛ امنیت سازان اجتماعی یا آسیب پذیران

  جامعه بسیاری از کم و کاستی های خویش را با وجود دانشگاه و دانشگاهیان حل شده می یابد. چرا که…
  مارس 17, 2019

  امنیت خانواده

  مقاله حاضر، امنیت اجتماعی خانواده را به منظور حفظ سرپناه و تکیه گاه برای افراد خانواده مورد تاکید قرار داده…

  مقالات