کتاب

درآمدی بر امنیت خصوصی

مقدمه مترجم

تاریخ به یاد ندارد، زمانی زندگی انسان بدون دغدغه های دستیابی به امنیت سپری شده باشد.

نیاز به امنیت با بشریت زاده شده و سیری از تغییر و تحول را در راستای تحولات دنیای انسانی و معرفت بشری طی نموده است.

بنابراین، گرچه انسان امروز همچون گذشته محتاج امنیت است، اما ساز و کارها و اهداف امنیت چنان دستخوش تغییر شده اند که در بسیاری از موارد نظیر آن را نمی توان در گذشته یافت.

چنانکه امنیت خصوصی گرچه از تاریخی قابل ملاحظه برخوردار است، ولی توجه به آن و برنامه ریزی سازمانی در خصوص آن از موارد دنیای امروز محسوب می گردد.

جوامع مدت های مدیدی است که برای توفیق روزافزون در تامین امنیت و پاسخگوی به نیازهای امنیتی در حوزه های کوچک و بزرگ، فردی و جمعی، اقتصادی، سیاسی و غیره، اقدام به اجرای تمهیدات و تدابیری از جمله فعال نمودن بخش های خصوصی نموده اند.

کشورهای توسعه یافته از تجربه موفق جدایی اقتصاد از سیاست استفاده نموده و آن را در جهت امنیت نیز به کار گرفتند، و از آنجا که شک و شبهی در کارآمدی بخش خصوصی به اقتضای ذات سودآوری آن نیست، هر روز نیز به پهنه اقدامات امنیتی شرکت های خصوصی می افزایند.

چنانکه در کتاب حاضر آمده است، نگهبانی و پاسداری از بسیاری حوزه های حیاتی و زیستی جوامع توسعه یافته به بخش خصوصی واگذار شده است.

تربیت بیشتر نیروهای متبحر نظامی در کلاس های آموزشی صورت می گیرد که توسط بخش خصوصی سامان داده شده است.

برخی ادوات و ابزارهای امنیتی چون دوربین ها، زنگ های هشدار، برنامه های عملیاتی نظارتی و فرماندهی اینترنتی، ماشین های گشت مجهز به فنون ردیابی و غیره توسط متخصصان امنیت خصوصی ساخت و پرداخت می شود.

اذعان دارم که با ترجمه کتاب «درآمدی بر امنیت خصوصی» و درک گستردگی پهنه عملکرد نیروهای خصوصی شگفت زده شدم.

چرا که هنوز بر تامین امنیت به عنوان یکی از کار ویژه دولت- ملت ها توافق جمعی وجود دارد.

با این حال، دغدغه های توسعه و تاکیدات موکد بر بهزیستی و رفاه، موجب گردیده است که عملکرد و اقدامات دولت در جوامع پیشرفته تنها در امتداد سازگاری با برنامه های بهینه سازی جامعه قابلیت اجرا داشته باشد.

از اینرو، وقتی بخش خصوصی در انجام عملیات حفاظتی و امنیتی از بخش دولتی موفق تر است، مانعی از واگذاری امور به بخش خصوصی وجود ندارد.

در کشورهای در حال توسعه، علیرغم معرفت به تفکیک کارکردی، ضرورت کوچک سازی حوزه های عملکردی و بهره گیری از تخصص های تکمیلی، به دلایل و عوامل گوناگون از جمله

اهمیت یگانه بودن وظیفه سازمانی،

عدم روحیه همکاری و پذیرش قواعد رقابت،

چیرگی روابط به جای ضوابط و از این دست عوامل موجب شده است، هنوز بسیاری از حوزه ها از قلمرو همکاری چند جانبه و چند منظوره محروم مانده

و همچنان هر سازمان و شرکتی گوشه ای از امور را در اختیار و انحصار خویش داشته باشد.

در این گردونه، ماهیت امنیت نیز مزید بر علت شده است و بر تعدد موانع خروج آن از قبضه سازمان های دولتی افزوده است.

بنابراین، در اکثر جوامع سوم متولی امنیت تعداد اندکی سازمان های دولتی هستند.

خوشبختانه به جهت بهره گیری از شیوه های مدیریت جدید، علوم رفتاری و تربیتی، آشنایی با بینش و راهکارهای جامعه شناسی و از این قبیل،

توجه دست اندرکاران امنیت به واگذاری مجموعه ای از وظایف به بخش خصوصی معطوف شده است،

که طبیعتاً یکی از قدم های اولیه در این راستا استفاده از تجربیات علمی جوامعی است که راه را پیموده اند و قوت و ضعف آن را آزموده اند.

از اینرو، کتاب حاضر با هدف آشنایی صاحبنظران و متولیان امنیت، مورد ترجمه قرار گرفته است.

بدیهی است برای کسب اطلاعات کامل در خصوص برون سپاری وظایف نیروی انتظامی و خصوصی سازی برخی رویه های امنیتی، نیازمند تلاش ها و کوشش بیشتر مترجمان و محققان خواهیم بود.

ترجمه کتاب «درآمدی بر امنیت خصوصی» را گامی اولیه در این مسیر قلمداد نموده

و امیدوارم خوانندگان عزیز کم و کاستی های ترجمه را به دلیل اقتضای حرکتی آغازین برای امنیت خصوصی بر من بخشوده و مرا با پیشنهادات و انتقادات خویش یاری نمایند.

سخن را با تقدیم قطعه ای به پایان می برم.

زمین گرم شود با خورشید           انسان جان گیرد با معرفت

نهال بار نشیند با آب                            آدمی بار دهد با دوست

خلاصه فهرست مطالب

بخش اول: تاریخچه؛ مفاهیم و حرفه ها در امنیت خصوصی

1- تاریخچه امنیت خصوصی و حرفه ای سازی امنیت خصوصی

2- حرفه ها در صنعت امنیت خصوصی

3- امنیت خصوصی؛ مفاهیم، ابزارها و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها

4-  قوانين امنيت خصوصي

بخش دوم: موضوعات امنیت خصوصی

5- امنيت اماکن و ساختمان ها

6- امنيت خرده فروشان و پيشگيري از سرقت

7- امنيت شخصي

8- امنيت مرتبط با اشتغال

9- امنیت اطلاعات و رایانه

بخش سوم: اقدامات امنیت خصوصی

10- امنیت تحقیقاتی

11- نظارت و عملیات سرّی

12- همکاری‌ بخش خصوصی و دولتی برای تامین امنیت

13- امنيت داخلي

فهرست تفضیلی مطالب

بخش اول: تاریخچه؛ مفاهیم و حرفه ها در امنیت خصوصی

فصل اول: تاریخچه امنیت خصوصی و حرفه ای سازی امنیت خصوصی

توسعه ابتدایی امنیت خصوصی

امنیت خصوصی در روم باستان

امنیت خصوصی در انگلستان

امنیت خصوصی در ایالات متحده آمریکا

دوره استعماری

قرن 18 و 19

قرن بیستم و هزاره جدید

حرفه ای سازی امنیت خصوصی

تحصیل در کالج و امنیت خصوصی

اخلاقیات و امنیت خصوصی

عملکرد اخلاقی شرکت های امنیتی و کارکنان آنها

مسائل اخلاقی رایج در حرفه امنیت

امنیت داخلی و حرفه ای سازی امنیت خصوصی

فصل دوم : حرفه ها در صنعت امنیت خصوصی

صنعت امنیت خصوصی چیست؟

اندازه و ابعاد صنعت امنیت خصوصی

پژوهشگران و برآوردهای تجاری وزرات کار، مطالعات آماری اداره کار

مطالعات انجمن حرفه ای: نظرسنجی شغلی ASIS بین المللی

چرا ما امنیت خصوصی داریم؟

اخیتارات قانونی محدود پلیس

نقش واکنشی پلیس

تفاوت های ماهوی بین پلیس و امنیت خصوصی

حجم کاری و وظایف پلیس

استانداردهای مجوز کار، گواهینامه، استخدام و آموزش در صنعت امنیت خصوصی

مشکلات ریشه دار با این استانداردها در صنعت امنیت خصوصی

استانداردهای مجوز کار، اعطای گواهینامه، استخدام

استانداردهای آموزشی

اقدامات اخیر برای اصلاح

امنیت داخلی و کارکرد حرفه صنعت خصوصی

فصل سوم: امنیت خصوصی؛ مفاهیم، ابزارها و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها

مفاهیم امنیت خصوصی

مدیریت خطر

سازمان امنیتی اطلاعاتی[1] و  شرکت های مقاطعه کار [2]

امنیت آشکار و پنهان

مرکز فرماندهی یا کنترل

گروه‌های مدیریت بحران

ابزارهای امنیت خصوصی

نگهبانان امنیتی[3]

تامین امنیت به ‌کمک سگ

سیستم های کنترل ورود و خروج

سیستم های هشدار دهنده

نظارت و مراقبت از طریق دوربین های الکترونیک

یکپارچه‌سازی سیستم های امنیت خصوصی

مفاهیم، ابزارها و سیستم های یکپارچه در امنیت داخلی و امنیت خصوصی

فصل 4:  قوانين امنيت خصوصي

قانون

تاريخچه قانون

انواع قانون

نظام قضايي آمريكا

شواهد

سيستم دادرسي خصوصي

اختیارات قانوني امنيت خصوصي

             دستگيري و بازداشت

               جستجو و توقيف

               اعمال زور

تعهدات قانوني امنيت خصوصي

                  تعهدات مدنی

                 تعهدات كيفري

                 مشكلات قانونی ناشي از به كارگيري افسر پليس به عنوان افسر امنيت خصوصي

شهادت در دادگاه و افسران امنيت خصوصي

آمادگي

ظاهر و رفتار

شهادت

امنيت داخلی و قوانين امنيت خصوصي

بخش دوم: موضوعات امنیت خصوصی

فصل 5: امنيت اماکن و ساختمان ها

جرایم مربوط به ساختمان ها و اموال

پلیس، امنیت خصوصی، جرایم مالی

مناطق مسکونی

محله ها

منازل شخصی

مجتمع های مسکونی عمومی

مشاغل

مغازه های خرده فروشی

فروشگاه های خواروبارفروشی کوچک

رستوران های فست فود

فروشگاه های بزرگ و مراکز خرید

تأسیسات صنعتی، کارخانه ها، و انبارها

ساختمان های اداری

تأسیسات عمومی و خصوصی

بیمارستان ها و تأسیسات بهداشتی و درمانی

هتل ها و مسافرخانه ها

بانک ها

ساختمان ها و تاسیسات عمومی

تجهیزات آموزشی

مدارس

موزه ها، آزمایشگاه ها، نمایشگاه های هنری

عبادتگاه ها و قبرستان ها

تأسیسات حمل و نقل

فرودگاه ها

ایستگاه های اتوبوس و قطار

بنادر، پایانه های بارگیری و کامیون داری

محوطه های پارکینگ و گاراژ

تأسیسات تفریحی

محوطه های ورزشی و زمین های بازی با توپ

سینماها، سالن های تأتر، باشگاه ها

استخرها و سواحل

پارک های تفریحی

کشتی های تفریحی

امنیت داخلی و امنیت اماکن و ساختمان ها

فصل 6: امنيت خرده فروشان و پيشگيري از سرقت

معضل خسارت ناشی از سرقت کالا در فروشگاه های خرده فروشی

       خسارت داخلي

        خسارت  خارجي

كاهش معضل خسارت ناشی از سرقت کالا

    خط مشي مديريتي

    CPTED (كاهش جرم و جنايت از طريق طراحي محيطي)

    حسابرسان

    کارآگاهان فروشگاه‌ها / كارشناسان پیشگیری از سرقت

    گزارشات همکاران

    فناوري‌هاي موجود

    فناوري‌هاي نوظهور

تحقیقات دانشگاهی و تخصصی در خصوص پیشگیری از سرقت 

امنیت داخلی، امنیت خرده فروشان و پیشگیری از سرقت 

فصل 7: امنيت شخصي

امنيت شخصي در ايالات متحده

اقدامات امنیت خصوصی براي تأمين امنيت شخصي

اقدامات ضد تروريستي

حراست از مدیران و مقامات اجرایی

محافظ شخصي يا مأمور حراست شخصي

امنيت در زندگي و در زمان مسافرت

خطراتي كه در خارج از كشور وجود دارد

سنجش و بررسي خطرات مسافرت به خارج از كشور

اقدامات براي حراست شخصي

دستگاه‌هاي هشداردهنده شخصي و ابزار ايجاد ترس

تلفن‌هاي همراه

جليقه‌هاي محافظتي و ساير پوشش‌هاي مشابه

آموزش دفاع شخصي

اتومبيل‌هاي حفاظتي

موضوعات ويژه مربوط به امنيت شخصي

آدم‌ربايي

خشونت در محيط ‌كار

خشونت خانوادگي و كاري

تيراندازي در مدارس و خشونت در محيط‌هاي آموزشي

خشونت علیه رانندگان تاکسی

امنیت داخلی و امنیت شخصي

فصل 8: امنيت مرتبط با اشتغال

نياز به تأمين امنيت مرتبط با شغل

تحقيق و بررسي‌ در باره سوابق

بررسي سوابق فرد قبل از استخدام

ساير بازجويي‌هاي مربوط به سوابق

تست اعتياد يا آزمايش مواد مخدر

آزار و اذيت جنسي در محيط ‌كار

نظارت بر كاركنان

استراق سمع تلفن‌هاي همراه

نظارت بر استفاده از اينترنت

تحقيق‌ و بررسي‌هاي مربوط به سوءرفتار كاركنان

امنيت داخلي و امنيت مرتبط با شغل

فصل نهم: امنیت اطلاعات و رایانه

مسایل جرایم رایانه‌ای در جامعه و کسب ‌و کار

جرایم مجازی و مشکلات مجازی

کلاهبرداری

سرقت هویت

تروریسم مجازی

حملات وب

هک رایانه

کمین مجازی

کودک‌آزاری با رایانه

ویروس‌های رایانه‌ای

اسپم

نرم‌افزار جاسوسی

سرقت نرم‌افزاری

امنیت داده‌ها

حفظ امنیت رایانه در سازمان‌ها

کنترل سیستم‌ها

رمز گذاری

نظارت بر کار با رایانه

گروه‌های اورژانس رایانه یا پاسخ‌گویی به حوادث رایانه‌ای

سیستم‌های هشدار به‌ موقع

بایومتریک‌ها برای کنترل دسترسی

رسیدگی به جرایم رایانه‌ای

رسیدگی اولیه

شگردهای فنی تخصصی

شگردهای رسیدگی پیشگیرانه

نظارت و ردگیری الکترونیکی

خدمات شرکت‌های بزرگ بازرسی

امنیت داخلی و امنیت اطلاعات و رایانه

بخش سوم: اقدامات امنیت خصوصی

فصل 10: امنیت تحقیقاتی

شکل های عمده تحقیقات خصوصی

تحقیقات بخش امنیتی اطلاعاتی

تحقیقات شرکت های امنیتی مقاطعه کار

تحقیقات خصوصی مستقل

مروری بر تحقیقات بخش خصوصی

شکل های اصلی تحقیقات خصوصی غیرکیفری

تحقیقات مالی

ضمانت تولیدات

جستجوی افراد/ افراد گمشده

صدمات شخصی

مرگ های مشکوک

خطای پزشکی

پرونده های خانوادگی/ زناشویی

تحقیقات و خدمات متفرقه

انواع اصلی تحقیقات خصوصی کیفری

جرایم خشونت آمیز و سرقت اموال

جرایم شرکتی

سرقت از محل کار

کلاهبرداری شامل کلاهبرداری تجاری، کارت اعتباری و جعل

کلاهبرداری از بیمه شامل بیمه حوادث کار و بیمه درمانی

جاسوسی صنعتی

منابع اطلاعاتی ماموران تحقیق خصوصی

امنیت داخلی و امنیت تحقیقاتی

فصل 11: نظارت و عملیات سرّی

مفهوم و اهداف نظارت

مقدمات نظارت

نظارت

نظارت ثابت

نظارت سیّار

اگر سوژه متوجه نظارت شد چه؟

اشتباهات رایج در اعمال نظارت

بررسی احتمال تعقیب

نظارت نیاز به تمرین دارد

ثبت نظارت

یادداشت های مکتوب

عکس ها

ویدئو

کسب اطلاعات پیرامون نظارت

ابزارهای تکنولوژیکی نظارت

ابزارهای شنیداری، ضبط، و ابزارهای بصری

ون های نظارت

سیستم های ردیابی وسیله نقلیه

ابزارهای دیداری شب

هواپیماهای جاسوسی

سیستم های جهانی موقعیت یابی(GPS)

مفهوم و اهداف عملیات سرّی

انواع عملیات سرّی

تحقیقات کیفری و غیرکیفری امنیت خصوصی

سرویس های خرید و جویندگان مشاغل

برنامه های شاهدان خاموش

برنامه های اطلاعاتی داخلی

عملیات سرّی

عامل سرّی

مقدمات عملیات سرّی

تاکتیک هایی برای عملیات سرّی

توصیه های کارشناسان

برقراری ارتباط با سرپرستان

ثبت عملیات سرّی

خطرات عملیات سرّی و فعالیت های غیرقانونی

امنیت داخلی و نظارت و عملیات سرّی امنیت خصوصی

فصل 12: همکاری‌ بخش خصوصی و دولتی برای تامین امنیت

نیاز به مشارکت

خصوصی‌سازی

همکاری‌ بخش خصوصی و دولتی

همکاری نیروهای انتظامی محلی، ایالتی و فدرال

بخش‌های توسعه و بهبود کسب ‌و کار

ماموران اجرای وثیقه

همکاری بخش خصوصی و دولتی علیه تروریسم

اشتغال ماموران پلیس در امنیت خصوصی (شغل دوم)

اشتغال ماموران امنیت خصوصی در سازمان‌های دولتی

برنامه‌های پیشگیری از جرایم در محله

پلیس خود

گشت‌های شهروندان

دیده‌بان محله

جرم‌یابان

شهروندان داوطلب

امنیت داخلی و همکاری‌ بخش خصوصی و دولتی

فصل 13: امنيت داخلي

امنيت داخلي

تروريسم

تلاش هاي دولت در جهت امنيت داخلي

وزارت امنيت داخلي (DHS)

دفتر بازرسي فدرال (FBI)

سطوح محلي

اقدامات امنيت خصوصي در جهت امنيت داخلي

اهميت صنعت امنيت خصوصي جهت برقراري امنيت داخلي

عملیات صنعت امنيت خصوصي جهت برقراري امنيت داخلي

وزارت امنيت داخلي و شركت‌هاي امنيتي خصوصي در زمينه امنيت داخلي

شرکت های امنيت خصوصي و نيروي نظامي خارجي آمريكا

امنيت داخلي، تروريسم و امنيت خصوصي

فهرست جداول

فصل اول: تاریخچه امنیت خصوصی و حرفه ای سازی امنیت خصوصی

جدول 1-1: ماموران امنیتی روم باستان

جدول 2-1: پیشرفت‌های امنیت خصوصی در قرن 19

جدول 3-1: دستاوردهای امنیت خصوصی در قرن بیستم در آمریکا

جدول 4-1: آزمون «متخصص امنیت تأیید شده» (CPP)

جدول 5-1: تعدادی از برنامه‌های ارتقای حرفه‌ای ASIS بین المللی

جدول 6-1: تعدادی از نشست‌های مجازی و برنامه‌های آموزشی آنلاین

جدول 7-1: منشور اخلاقی ASIS بین المللی

جدول 8-1: معیارهای ارزشی «سکیورتیاس»

فصل دوم: حرفه ها در صنعت امنیت خصوصی

جدول 1-2: طبقات صنعت امنیت خصوصی

جدول 2-2: آمار وزارت کار ایالات متحده در زمینه استخدام در بخش امنیت خصوصی، سال 2006

جدول 3-2: آمار وزارت کار ایالات متحده در زمینه درآمدهاي كاركنان امنیتي در بخش خصوصی، سال 2006

جدول 4-2: نظرسنجی شغلی ASIS بین المللی سال 2006: درآمد ساعتي مأموران امنيتي، بازرسان، و اپراتورهاي كنسول

جدول 5-2: راهنمای ASIS بین الملل در خصوص مسایل آموزشی و گزینشی مأموران امنیتی خصوصی

فصل سوم: امنیت خصوصی؛ مفاهیم، ابزارها و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها

جدول 1-3 : حوزه‌های تحقیقات امنیتی

جدول 2-3: پنج شرکت بزرگ پر سود در حوزه نگهبان امنیتی

جدول 3-3: آخرین اطلاعات شرکت‌ها در حوزه نگهبان امنیتی

جدول 4-3: دلایل خروج زیاد نگهبانان امنیتی

جدول 5-3: راهبردهای حفظ بهتر نگهبانان امنیتی

جدول 6-3: اصول اتحادیه‌ بین‌المللی کارمندان خدماتی، برای دستیابی به صنعت  امنیت حرفه‌ای 

جدول 7-3: ضوابط اخلاقی شرکت‌های امنیتی، تدوین شده از سوی انجمن ملی شرکت‌های امنیتی

جدول 8-3: ضوابط اخلاقی ماموران امنیتی، تدوین شده از سوی انجمن ملی شرکت‌های امنیتی

جدول 9-3: آیین‌نامه‌ انجمن هشدار ایستگاه مرکزی در رابطه با سابقه‌ هشدار اشتباه

فصل چهارم: قوانين امنيت خصوصي

جدول 1-4: ده فرمان شهادت در دادگاه

فصل پنجم: امنيت اماکن و ساختمان ها

جدول 5-1: برنامه توسعه تخصصي ASIS بين المللي

جدول 5-2: گواهينامه تخصصي امنيت فيزيكي  ASIS بين‌المللي(PSP)

جدول 5-3: برخی اقدامات امنیتی مهم برای دستگاههای خودپرداز بانک

جدول 5-4: در فرودگاه مراقب لپ تاب خود باشید

جدول 5-5: چند نکته امنیتی در زمان استفاده از پارکینگ

فصل ششم: امنيت خرده فروشان و پيشگيري از سرقت

جدول 1-6: محصولات و كالاهايي كه بيشتر به سرقت مي روند

جدول 2-6: كالاهاي پرطرفدار جهت سرقت

جدول 3-6: شيوه‌هاي رايج سرقت در فروشگاه‌ها

جدول 4-6: اقدامات پيشگيرانه از سرقت

جدول 5-6: پيشگيري از سرقت‌هايي كه توسط كارمندان فروشگاه صورت مي‌گيرد

جدول 6-6: سرنخ‌هاي سرقت از فروشگاه‌ها

جدول 7-6: امنيت در اتاق پرو

جدول 8-6: برخی از شیوه هایی که مغازه های خرده فروشی برای جلوگیری از سرقت بکار می برند

جدول 9-6: فعاليت‌هاي تحقيقاتي انجمن پژوهشي پيشگيري از سرقت

فصل هفتم: امنيت شخصي

 جدول 1-7: برنامه حرفه‌اي ASIS  بین المللی در خصوص محافظت از مديران اجرايي

جدول 2-7: كلاس هاي آموزشي ارايه شده توسط مجمع بين‌المللي متخصصين محافظت حرفه‌اي

جدول 3-7:  خدمات قابل دسترس وزارت كشور آمريكا براي بهره‌برداري شهروندان آمريكايي مسافر به خارج از كشور

جدول 4-7: ده نكته مهم براي شهروندان آمریکایی كه به خارج از كشور سفر مي‌كنند

جدول 5-7: نكات امنيتي در هتل ها و مسافرخانه‌ها

جدول 6-7: برخي حوادث مهم مربوط به خشونت در محيط‌كار

جدول7-7: دوره پیشرفته تخصصي ASIS بین الملل در حوزه مديريت و ارزيابي خشونت‌

جدول 8-7: نكات محافظتی در برابر خشونت‌هاي محيط كار

جدول 9-7: برخي از حوادث تيراندازي مهم در مدارس و مراكز آموزشي

فصل هشتم: امنيت مرتبط با اشتغال

جدول 1-8:  خدمات برخي از شركت هاي امنيتي پيمانكار در رابطه با استخدام كاركنان

جدول 2-8: گزارش سوابق چه مواردي را شامل مي‌شود؟‌

جدول 3-8: دوره های پیشرفته تخصصي ASIS بین الملل

جدول 4-8: نظرسنجی ملي 2004 در خصوص استفاده از مواد مخدر و سلامت

جدول 5-8: دلايل تست اعتياد يا آزمایش مصرف مواد مخدر مرتبط با شغل

جدول 6-8: روش هاي مختلف تست اعتياد به مواد مخدر مرتبط با شغل

فصل نهم: امنیت اطلاعات و رایانه

جدول 1-9: ده رهنمود برتر امنیتی برای کاربران رایانه

جدول 2-9: تعاریف جرایم مجازی

جدول 3-9: چگونه از هک شدن در اینترنت اجتناب کنیم

جدول 4-9: رهنمودهای معقول برای حفاظت در برابر ویروس‌های رایانه‌ای

جدول 5-9: راهنمایی‌هایی برای محافظت از لپ‌تاپ در سفر

جدول 6-9: بررسی قانونی رایانه‌ها و رسانه‌های دیجیتال

فصل دهم: امنیت تحقیقاتی

جدول 1-10: ماموریت هایی که کارآگاهان خصوصی انجام می دهند

جدول 2-10: گواهی نامه «کارآگاه حرفه ای معتبر» ASIS  بین المللی

جدول 3-10: دوره های «بررسی جرایم و خسارات» موسسه بین المللی افسران محافظ (IFPO)

فصل دوازدهم: همکاری‌ بخش خصوصی و دولتی برای تامین امنیت

جدول 1-12: توصیه‌هایی برگرفته از همایش سیاست ملی سال 2004

جدول 2-12: خدمات امنیتی عرضه ‌کنندگان امنیت خصوصی به دولت فدرال

فصل سیزدهم: امنيت داخلي

جدول 1-13: چند نمونه از تروريسم

جدول 2-13: وزارت امنيت داخلي آمريكا (DHS)-  سازمان‌ها- زيرمجموعه‌هاي اصلي

جدول 3-13: مهمترين توصيه‌هاي موثر كميسيون یازده سپتامبر در زمينه امنيت خصوصي: گزارش نهايي كميسيون ملي در مورد حملات تروريستي بر عليه آمريكا

جدول 4-14: اقدامات مهم و اوليه مشترك بخش خصوصي و عمومي در اشتراك اطلاعات در جهت امنیت داخلی

جدول 5-13: دوره هاي آموزشي انجمن بين‌المللي ASIS در ارتباط با تروريسم و امنيت داخلي

منبع: دمسی، جان اس (1388)، کتاب درآمدی بر امنیت خصوصی، ترجمه منیژه نویدنیا، تهران: سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا


[1]. Proprietary

[2]. Contract

[3]. Security guards

Dr Manijeh Navidnia

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن