فصلنامه

حوزه های فرا امنیتی و فرو امنیتی در خصوص امنیت داخلی

در مقاله حاضر پس از بررسی مفهومی واژگان امنیت داخلی، به تعیین جایگاه امنیت داخلی نسبت به امنیت ملی و امنیت خارجی به عنوان حوزه فرا امنیتی نسبت به امنیت داخلی پرداخته و تأثیر اهداف امنیت خارجی در برنامه های امنیت داخلی بیان شد.

امنیت داخلی به عنوان حوزه مستقل و مجزا در گفتمان ایجابی طرح شد و ضرورت توجه به امنیت داخلی برای تحقق امنیت ملی، در گفتمان سلبی مورد تایید قرار گرفت.

رابطه امنیت داخلی با دولت لیبرال و توتالیتر حکایت از جدایی اهداف امنیت داخلی در این دولت ها داشت.

چنانکه به رسمیت شناختن حوزه خصوصی در کنار حوزه عمومی یا دولتی در برنامه امنیت داخلی کشورهای لیبرال ملاحظه گردید و نبود مرز روشن میان خواسته های حوزه خصوصی و عمومی و قربانی کردن خواسته های حوزه خصوصی به پای حوزه دولتی در برنامه های امنیت داخلی کشورهای توتالیتر دیده شد.

امنیت نظام، امنیت عمومی و فردی به عنوان سه حوزه فرو امنیتی یا زیر مجموعه امنیت داخلی، بررسی گردید.

امنیت نظام هماهنگ با برنامه ها و اهداف امنیت خارجی، مبادرت به دفاع از مواضع دولتی نموده و به مقابله با دشمنان دولت در داخل کشور می پردازد.

امنیت عمومی یا امنیت شهروندی با کار پلیس توام گشت و بالاخره امنیت فردی در سایه تأمین اجتماعی، نهادهای آموزشی و شغلی در کنار برنامه های امنیتی دولت قرار گرفت.

کلید واژگان: امنیت ملی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، امنیت نظام، امنیت عمومی، امنیت شهروندی، امنیت فردی

منبع: نویدنیا، منیژه (1386)، حوزه های فرا امنیتی و فرو امنیتی در خصوص امنیت داخلی، تهران: فصلنامه امنیت عمومی، سال سوم، شماره چهارم

Dr Manijeh Navidnia

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن